Loading...
 Start Page
go to top icon
Επιχειρησιακά Προγράμματα: η ευκαιρία των Δήμων για αύξηση απορρόφησης πόρων
Κλίκ για μεγέθυνση
Τρίτη 02 Νοέ 2021
Οι Δήμοι βρίσκονται χρονικά στην αρχή μιας ακολουθίας ευκαιριών ουσιαστικής χρηματοδότησης. Μέχρι το 2023 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκταμιεύσεις κεφαλαίων από την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ακόμη, μέχρι το 2023 θα έχει εκκινήσει η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετασχηματίστηκε σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προβλέποντας πληθώρα δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα για την περίοδο 2021-2025. Επιπλέον, οι Δήμοι θα ωφεληθούν των δράσεων του Ταμείου για την Ανάκαμψη από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19. Τέλος, υπάρχει πληθώρα επιπλέον διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης συμπληρωματικού χαρακτήρα από διεθνείς κι ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης (Erasmus+, Interreg, Europe for Citizens, Urbact, Digital Europe κλπ.), οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται από σημαντικά μικρότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και μεγαλύτερους ρυθμούς εκταμιεύσεων. Οι παραπάνω χρηματοδοτικές ευκαιρίες πρέπει αφενός να αντιστοιχιστούν τάχιστα με ήδη σχεδιαζόμενα έργα των Δήμων, αφετέρου να εξεταστούν σε βάθος, ώστε να μπορέσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε Δήμου να προτείνουν νέες δράσεις και έργα που μπορεί να ανέβαλαν στο παρελθόν, ελλείψει σταθερής χρηματοδότησης.

Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενός Δήμου;

Αποτελεί ένα σύνθετο πρόγραμμα ανάπτυξης του Δήμου, πολυτομεακού χαρακτήρα. Αφορά στην οργάνωση δράσεων τόσο για την ανάπτυξη των υποδομών και των τοπικών επενδύσεων, όσο και τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των φορέων που εποπτεύονται από το Δήμο, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Επομένως, πρόκειται για ένα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τον Δήμαρχο και το Δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Ν.4555/2018, ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, το οποίο αποτελεί την κατ’ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι συνεπώς μία θεσμική υποχρέωση των Δήμων, η οποία τυπικά υλοποιείται κατά το πρώτο έτος της προγραμματικής περιόδου και έχει ως σκοπό τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την μέτρηση των δράσεων, ενώ καλείται να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις τόσο τα διοικητικά στελέχη, όσο και το σύνολο, ει δυνατόν, της τοπικής κοινωνίας. Επί της ουσίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο της δημοτικής αρχής, μέσω του οποίου οι δαπάνες του προϋπολογισμού συνδέονται με τις δραστηριότητες των δημοτικών υπηρεσιών και κοστολογείται το αναμενόμενο προϊόν των δραστηριοτήτων αυτών.

Τι μπορεί να κάνει η Data Consultants;

Η Data Consultants, με δεδομένη εμπειρία στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος κάθε Δήμου, καθώς και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος, τα στελέχη μας υποστηρίζουν πλήρως την αρμόδια υπηρεσία Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και την πολιτική ηγεσία στην υλοποίηση όλων των βημάτων για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου, με καινοτόμα εργαλεία σχεδίασης και άκρως συμμετοχικές διαδικασίες. Μέσα από διεξοδική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, για την οποία ακολουθείται ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, τα παραδοτέα μας αναδεικνύουν τις κρίσιμες αναπτυξιακές ευκαιρίες και απειλές της περιοχής, οι οποίες στη συνέχεια εναρμονίζονται με το όραμα και τη στρατηγική του Δήμου. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

Copyright © 2024 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης