Loading...
 Start Page
go to top icon
«Εξυπνες πόλεις» για όλους. Μπορούμε;
Click to enlarge
Tuesday 30 Mar 2021
Η έννοια των έξυπνων πόλεων (smart cities) ξεκίνησε να μας απασχολεί εντατικά κατά τη δεκαετία του 2000. Η μετατροπή των πόλεων σε έξυπνες, μέσα από την ψηφιοποίηση του τρόπου λειτουργίας τους και την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής για την παροχή «έξυπνων» διευκολύνσεων στους πολίτες (όπως στα πεδία της στάθμευσης και των εφαρμογών υποβολής παραπόνων) μπορεί τότε να φάνταζε μακροπρόθεσμος στόχος, αλλά πλέον είναι δεδομένη σε πολύ μεγάλο ποσοστό του δυτικού κόσμου.

Ο λόγος είναι ότι η διαδικασία «ψηφιοποίησης» των έξυπνων πόλεων του πλανήτη και στα μεγάλα αστικά κέντρα των αναπτυσσόμενων οικονομιών θεωρείται, 20 χρόνια μετά, πως έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

 

Έξυπνες πόλεις: παράγοντες «ευφυΐας» και προοπτικές

Η «κοινότητα» των smart cities (EE, ακαδημαϊκός κόσμος, κατασκευαστές τεχνολογίας, think tanks) είναι ωστόσο και πάλι σε αναβρασμό. Στόχος να βρούμε τα μέσα για να κάνουμε τις πόλεις μας ευφυείς (intelligent), και όχι απλά έξυπνες (smart).

Ορίζεται ως έξυπνη πόλη (smart), εκείνη που έχει αντιληφθεί ποιες ανάγκες των πολιτών της μπορούν να εξυπηρετηθούν αποδοτικά μέσω τεχνολογίας και έχει εγκαταστήσει αντίστοιχα συστήματα, όπως smart parking, smart lighting και, online έκδοση πιστοποιητικών. Ευφυής (intelligent) ωστόσο είναι η πόλη που έχει πετύχει τα παραπάνω, αλλά επιπλέον επιδιώκει και καταφέρνει:

·         να αντιλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο τι ακριβώς ανάγκες έχουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι επισκέπτες της για να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους

·         να προσαρμόζει με άμεσο και ευέλικτο τρόπο την ανταπόκρισή της στις ανάγκες των πολιτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών της μέσα από την προσαρμογή του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας της, όπως την αναδιοργάνωση του οργανογράμματός της, την απλοποίηση διαδικασιών και συναλλαγών και την άμεση εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για τη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο

·         να επενδύει στο μορφωτικό της κεφάλαιο, δηλαδή στις δεξιότητες των πολιτών και επιχειρήσεών της, με στόχο αυτοί να εκμεταλλεύονται τις έξυπνες αστικές υποδομές στο έπακρο, να αξιοποιούν και να ενσωματώνουν την τεχνολογία προς όφελος της καθημερινότητάς τους, καθώς και να γεννούν οι ίδιοι νέες ιδέες τις οποίες θα μπορούν να εξελίσσουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται σε όμοιο επίπεδο ανάπτυξης smart και intelligent πρωτοβουλιών με αυτό πόλεων άλλων νότιων ευρωπαϊκών χωρών. Η 10ετής οικονομικής κρίση που ταλάνισε τις οικονομίες της νότιας Ευρώπης οδήγησε σε σημαντικό περιορισμό του προϋπολογισμού των πόλεων αυτής της πλευράς της ηπείρου μας, στερώντας από τις πόλεις αυτές πόρους για επενδύσεις σε έξυπνο αστικό εξοπλισμό.

 

Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τις ελληνικές πόλεις και εκείνες της Νότιας Ευρώπης
Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τις ελληνικές πόλεις και εκείνες της Νότιας Ευρώπης είναι τέσσερεις στο πεδίο «smart and intelligent cities»:

·         Πρέπει να κατανοήσουν με ξεκάθαρο τρόπο τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των πολιτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών τους.

·         Οφείλουν να επιταχύνουν σημαντικά το ρυθμό ψηφιοποίησής τους, προκειμένου όχι μόνο να καλύψουν το κενό που δημιούργησε η 10ετής οικονομικής κρίση, αλλά και να καταφέρουν να συμβαδίσουν με τις πόλεις της βόρειας Ευρώπης.

·         Πρέπει να επιτύχουν να γίνουν ταυτόχρονα και smart, και intelligent, δηλαδή να αφιερώσουν πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις και πόρους σε σχέση με πόλεις του ευρωπαϊκού βορρά.

·         Οφείλουν να διεκδικήσουν τάχιστα και με ένταση την εξειδίκευση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27, του ταμείου Ανάκαμψης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης κ.ο.κ..

 

Πώς θα το καταφέρουν;

Οι πόλεις παράγουν άπειρα δεδομένα (big data). Η διάγνωση των αναγκών των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών των πόλεων μπορεί να γίνει με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων, από τα πλέον παραδοσιακά (πχ. πρωτογενής έρευνα) μέχρι τα πλέον σύγχρονα, όπως συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ή ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου (big data). Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών πόρων και συστημάτων τους – θα πρέπει δηλαδή τα συστήματα να μπορούν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους.

Ακόμη, η πανδημία Covid-19 οδήγησε σε βίαιη ψηφιοποίηση βασικών κρατικών λειτουργιών και λειτουργιών της ιδιωτικής οικονομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δείγμα ότι η υλοποίηση αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο μπορεί να λάβει χώρα πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο φανταζόμαστε. Η ψηφιοποίηση των πόλεων συνεπώς είναι εφικτό – με λήψη κατάλληλων πρωτοβουλιών νομοθετικής και εκτελεστικής φύσης – να πραγματοποιηθεί με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς.

Οι πόλεις οφείλουν να επενδύσουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (ψηφιακών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών) του εργατικού τους δυναμικού, καθώς και σε πολιτικές ενεργητικής προσέλκυσης επενδύσεων σε τομείς της οικονομίας με προστιθέμενη αξία.

Με τον τρόπο αυτό θα έχουν αυξημένες πιθανότητες να πετύχουν πιο γρήγορα το στόχο του να γίνουν «intelligent» και άρα να αυξήσουν την πιθανότητα να αποτελέσουν κόμβους καινοτομίας, χαμηλής ανεργίας, υψηλής διασύνδεσης έρευνας-παραγωγής και συνεχιζόμενης προσέλκυσης επενδύσεων.

Κρίνεται συνεπώς εξαιρετικής σημασίας η συνέχιση της χρηματοδότησης δράσεων έξυπνης πόλης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα. Με τον τρόπο αυτό οι νότιες ευρωπαϊκές πόλεις θα προμηθευτούν τις απαραίτητες τεχνολογίες και θα εκπαιδεύσουν ορθά τα στελέχη και τους πολίτες τους στη χρήση των τεχνολογιών.

Θα μπορέσουν ακόμη να εργαστούν ταχύτερα στην κατεύθυνση του να καταστούν όχι μόνο «smart», αλλά και «intelligent». Πηγές κεφαλαίων και χρηματοδοτικά εργαλεία σαν αυτά της προγραμματικής περιόδου 2021-27, του Ταμείου Ανάκαμψης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» θα πρέπει να εξειδικευτούν άμεσα σε περιφερειακό επίπεδο, αφιερώνοντας σημαντικό ποσοστό των πόρων στην ψηφιοποίηση της καθημερινότητας στις πόλεις – ειδικά των νότιων χωρών που υστερούν έναντι των βόρειων γειτόνων τους.

 

Βασίλης Κασιώλας

Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc, CEd, MBA

Manager

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Please do not hesitate to contact us

Are you ready to cooperate with us?
Let’s make a step ahead together.

data consultants logo
facebook icon linkedin icon
 

Subscribe to our website if you want to be the first to know about our news and announcements.

Copyright © 2024 DATA Consultants - European & Regional Development Consultants