Loading...
 Start Page
go to top icon
Ενεργειακή κρίση και ΟΤΑ.  Η καταιγίδα που ξέσπασε το 2021
Click to enlarge
Monday 30 Nov -1

Το 2022 εξελίσσεται σε μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Η σταδιακή έξοδος από την πανδημία, οδήγησε σε μία σχεδόν ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά προϊόντα παγκοσμίως, με αρκετά σημεία της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για παραγωγή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων.  Από το καλοκαίρι του 2021, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες παγκοσμίως, άρχισαν να αυξάνουν την παραγωγή τους και κατά συνέπεια την κατανάλωση ενέργειας, φτάνοντάς την στα προ πανδημίας επίπεδα, για να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα την αυξανόμενη ζήτηση.

Το γεγονός αυτό, οδήγησε σε σταδιακή αύξηση των τιμών στην ενέργεια τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, συμπαρασύροντας προς τα πάνω τις τιμές όλο και περισσότερων προϊόντων. Ήδη από το φθινόπωρο του 2021, οι αυξήσεις σε διάφορα καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα ήταν εμφανείς και αποτυπώνονταν στην μεταβολή του πληθωρισμού.   

Πίνακας 1 - Πορεία τιμής βαρελιού πετρελαίου BRENT σε δολάρια

 

Στο πίνακα 1, αποτυπώνεται η πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022, όπου παρατηρείται η μεγάλη αύξηση από τις αρχές του 2021.

Πίνακας 2 - Πορεία τιμής φυσικού αερίου Δείκτης ICE Dutch TTF

 

Στον Πίνακα 2, παρατηρούμε την ραγδαία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου σύμφωνα με τον δείκτη ICE Dutch TTF του χρηματιστηρίου του Άμστερνταμ για την Ευρώπη από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και το φθινόπορο του 2022.

Οι παραπάνω αυξήσεις αποτέλεσαν τον καταλύτη για μια σειρά αυξήσεων σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και υπηρεσίες από το τέλος του 2021 μέχρι και σήμερα, προκαλώντας μεγάλη αστάθεια στην οικονομία. Την κατάσταση επιδείνωσε σημαντικά στην Ευρώπη ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ήδη αυξημένες τιμές στην ενέργεια να εκτοξεύονται ακόμα περισσότερο, δυσχεραίνοντας περεταίρω τις προοπτικές εξομάλυνσης της κατάστασης. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρώπη διαδραμάτισε και η πτώση του Ευρώ έναντι του δολαρίου. Η αρνητική επίδραση της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωπαϊκή οικονομία, αποδυνάμωσε το ευρωπαϊκό νόμισμα, επιδρώντας επίσης αρνητικά στην αύξηση των τιμών κυρίως των εισαγόμενων εκτός Ε.Ε. προϊόντων. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3, το ευρώ έχει χάσει ~20% της αξίας σε σχέση με το δολάριο τον τελευταίο χρόνο.

Πίνακας 3 - Πορεία ισοτιμίας Ευρώ – Δολαρίου

 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δοκιμάζεται η υλοποίηση πολλών έργων σε όλη την χώρα από Δήμους, Περιφέρειες, και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έργα των οποίων οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί πριν από μήνες ή και χρόνια και οι οποίες καλούνται να υλοποιηθούν κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες με κίνδυνο να μην τελειώσουν ποτέ.

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλογικού οργάνου των Δήμων: «Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τους Δήμους και ΔΕΥΑ, οι αυξήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας το δίμηνο Δεκεμβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, κυμαίνονται από 90% έως 120%, ενώ για τα σχολεία η αύξηση σε πετρέλαιο και αέριο αγγίζει το 75%. Ζητήσαμε άμεση ενίσχυση καθώς οι Δήμοι αντιμετωπίζουν πλέον άμεσα και σοβαρά προβλήματα στον προϋπολογισμό, ακόμη και στην κάλυψη  της μισθοδοσίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Κρίνουμε ότι αν οι αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζουν να τρέχουν όλο το 2022 με 100%, το κόστος για τους Δήμους θα είναι περί  τα  300 εκ. ευρώ  επιπλέον, συν 80 εκ. ευρώ το κόστος του τέλους ταφής, συν το κόστος για τα λειτουργικά των σχολείων, συν τις απώλειες λόγω covid».

Σε αυτή την περίοδο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο τεχνικός σύμβουλος κάθε φορέα, ο οποίος με την γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα εξειδικευμένων στελεχών, οφείλει να είναι σε θέση να αξιολογήσει εγκαίρως όλα τα δεδομένα, και να παρέχει στους ΟΤΑ τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων εγκαίρως και αποτελεσματικά.

Η Data Consultants έχοντας 28 χρόνια εμπειρία στην συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, είναι σε θέση με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, να υποστηρίξει πλήρως την ανάγκη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για έναν ολοκληρωμένο και πλήρη σχεδιασμό έργων, ο οποίος θα εγγυηθεί την απρόσκοπτη υλοποίηση τους, λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και τις πιο ακραίες και ειδικές συνθήκες που δύνανται να παρουσιαστούν.

Please do not hesitate to contact us

Are you ready to cooperate with us?
Let’s make a step ahead together.

data consultants logo
facebook icon linkedin icon
 

Subscribe to our website if you want to be the first to know about our news and announcements.

Copyright © 2024 DATA Consultants - European & Regional Development Consultants