Loading...
 Start Page
Senior Consultant Έργων Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (RLD1)
Κλίκ για μεγέθυνση
Πέμπτη 10 Φεβ 2022
Η εταιρία

Η DATA Consultants ιδρύθηκε το 1994. Εξειδικεύεται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Περιφερειακές και Αυτοδιοικητικές διοικήσεις, οργανισμούς και φορείς που αναπτύσσουν έργα Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης, έχει ισχυρή εμπειρία στην Τεκμηρίωση και έρευνα, καθώς και στις υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω Contact center.

Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις πολυετείς συνεργασίες με φορείς της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, συλλογικούς φορείς και οργανώσεις αλλά και με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

H θέση εργασίας: Senior Consultant Έργων Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (RLD1)

Η Data Consultants ΑΕ, αναζητά Senior Consultant (Σύμβουλο Ανάπτυξης Έργων Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποστήριξης/ Συμβουλευτικής Προγραμμάτων Δημόσιου Τομέα) για την ανάπτυξη και τον συντονισμό Έργων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής ή/και τον συντονισμό και υποστήριξη έργων του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η θέση εργασίας αφορά απασχόληση στα γραφεία της εταιρίας στην Πάτρα και αναφέρεται απευθείας στη Διεύθυνση του τομέα.

·         Ανάπτυξη, σχεδιασμός και συγγραφή ολοκληρωμένων προτάσεων, αξιολόγηση νέων ιδεών και συνεργασιών στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής και της συμβουλευτικής υποστήριξης των Φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

·         Σχεδιασμός, προετοιμασία, συντονισμός ομάδας συνεργατών και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

·         Παρακολούθηση σχετικών προσκλήσεων και διαγωνισμών για Ευρωπαϊκά και Δημόσια έργα.

·         Διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο των παραπάνω έργων.

·         Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού έργων.

·         Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων και των παραδοτέων τους.

·         Ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς της Τεχνικής/Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Χρηματοδότησης Έργων.


Προφίλ υποψηφίου

·         Πτυχίο/Δίπλωμα ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Περιφερειακής Ανάπτυξης ή σε συναφές αντικείμενο

·         Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στο σχεδιασμό, προετοιμασία, υλοποίηση και συντονισμό έργων και συνεργατών

·         Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον τομέα της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα

·         Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office

·         Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

·         Ευχέρεια στη συγγραφή προτάσεων και αναφορών

·         Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα διοίκησης ανθρώπων και παρακίνησης προσωπικού

·         Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και επικοινωνίας

·         Ικανότητα ανεξάρτητης διαχείρισης πολλαπλών έργων

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

·         Τυχόν διδακτορικός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 
Προσφέρουμε:

·         Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

·         Πλήρη απασχόληση και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας

·         Δυνατότητες εξέλιξης, αναλαμβάνοντας σταδιακά όλο και πιο ενεργό ρόλο

·         Διευκόλυνση μετεγκατάστασης, στην περίπτωση που απαιτηθεί

·         Bonus επίτευξης στόχων
 

Εάν θέλετε να ενταχθείτε στο δυναμικό της Data Consultants AE στείλτε μας το βιογραφικό σας στο cv@dataconsultants.gr με κωδικό (RLD1) έως τις 24 Φεβρουαρίου 2022 Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Πολιτική Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους, Εργαζόμενους και Συνεργάτες

Η Εταιρεία Data Consultants (εφεξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), έχοντας συμμορφωθεί με το νομικό πλαίσιο που εισάγει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ε.Ε.) 2016/679 αλλά και την εθνική νομοθεσία, εκδίδει την παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους, Εργαζόμενους και Συνεργάτες της Εταιρείας.

Πεδίο Εφαρμογής 
Πεδίο εφαρμογής της παρούσας είναι όλοι όσοι ενδέχεται να προσληφθούν στην Εταιρεία ως υπάλληλοι, εργαζόμενοι ή συνεργάτες, είτε έχοντας υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσης εργασίας στην Εταιρεία, είτε έχοντας επιλεγεί ως υποψήφιοι από συνεργαζόμενη με την Εταιρεία μας υπηρεσία προσλήψεων, η οποία ενεργεί για λογαριασμό μας με σκοπό την ανεύρεση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων στην Εταιρεία

Νομική Βάση της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στις διαδικασίες πρόσληψης και για λόγους συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την πλήρωση της  αντίστοιχης θέσης.

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων μας υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, δηλώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρησή τους για ένα έτος. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα ενός έτους είναι η δυνατότητα  αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε αρχικώς μαζί σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μελλοντικά, είστε ελεύθεροι να το πράξετε. Στην περίπτωση αυτή, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ουδεμία αρνητική συνέπεια θα υπάρξει σε βάρος σας.

Πηγές των Προσωπικών σας Δεδομένων

Εάν υποβάλλατε αίτηση για πλήρωση θέσης εργασίας κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς, αποκτάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε από εσάς ή από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (όπως συνεργαζόμενες υπηρεσίες προσλήψεων). Σε συνέχεια της αίτησής σας, είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές του διαδικτύου. Επικοινωνούμε μόνο με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, και μόνο εάν μας το επιτρέψετε με την εκ των προτέρων κοινοποίηση σε εμάς των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Η διαδικασία πρόσληψης ξεκινάει από εμάς, μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί σας. Επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn), συστάσεις ή παραπομπές.

Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε

Εάν υποβάλλατε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς ή από μια υπηρεσία προσλήψεων που ενεργεί για λογαριασμό μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιείτε στο βιογραφικό σας σημείωμα (ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση, τα προσόντα και το ιστορικό απασχόλησης), τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων καθώς και τα αποδεικτικά καταλληλότητας για εργασία. Εάν επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων εάν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε οποιοδήποτε ιστορικό ή ποινικό έλεγχο.

Εάν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από την Εταιρεία μας κατόπιν δικής μας πρώτης επικοινωνίας με εσάς, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για την θέση που προσφέρουμε.

Σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας και αποστείλετε στην Εταιρεία μας σχετικό αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που δηλώσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει η θέση ή αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Θα οργανώσουμε και θα διεξάγουμε συνεντεύξεις, ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και θα λάβουμε αναφορές από τους προηγούμενους εργοδότες και  συναδέλφους σας.

Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θα εκδοθεί μία νέα Πολιτική Εχεμύθειας για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα Πολιτική θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στην Εταιρεία μας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση (η οποία περιλαμβάνει την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία) με τα πρόσωπα που μας παρείχαν συστάσεις για εσάς. Σε περίπτωση συγκεκριμένων κατηγοριών θέσεων, τα δεδομένα σας θα μοιραστούν με άλλα μέλη της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, εάν είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της καταλληλότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφόμενη διαδικασία. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να είστε σε θέση να εργαστείτε κοντά μας.

Τα Δικαιώματά σας σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε σημαντικά δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων υπό το πρίσμα των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

α. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η Εταιρεία μας τα προσωπικά δεδομένα σας.

β. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα της Εταιρείας μας.

δ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτησή σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.

ε. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην Εταιρεία μας για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους.

στ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε υπό προϋποθέσεις να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας. Μπορείτε εύκολα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω ανάκληση ισχύει για το μέλλον και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης της.

Παρακαλούμε πριν την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 2610622027, καθώς και στο email: info@dataconsultants.gr.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στην Εταιρεία μας έχει ορισθεί “KKL Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ” (email: dpo@dataconsultants.gr)

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Iστοσελίδα: www.dpa.gr, Tαχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε, πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά το συντομότερο δυνατόν.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας;
Ας πάμε ένα βήμα μπροστά μαζί.

© Copyright 2021 - 2023 DATA Consultants - Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής & Περιφερειακής Ανάπτυξης